Vlaamse Symbolen

Promotie Vlaamse Kentekens

VLAANDEREN KAN BEWUSTER KIEZEN VOOR ZIJN EIGEN SYMBOLEN!

Ons Vlaanderen is gesitueerd temidden van andere culturen. Dit is wel boeiend maar door onvoldoende profilering zijn we nu “grijs en onopvallend”. Vlaanderen, d.i. eigenlijk de zuidelijke Nederlanden, kan best wat meer zelfvertrouwen uitstralen ; op tal van materiële en immateriële terreinen behoren we tot de top op wereldvlak.

Een middel om ons te onderscheiden als volk is door het consequent gebruik van onze symbolen! Met ons initiatief “Vlaamse identiteit” voeren we daarvoor al geruime tijd campagne.

Daartoe vindt u op deze webstek een aantal producten; voornamelijk dan onze zelfklevers (voor voertuigen), onze vlaggen, wimpels en speldjes. Kies voor meer authenticiteit!

U kan deze bestellen, via onze winkelpagina. Verzending na ontvangst van betaling.

I C O O N

Tekens van Vlaamse eigenheid zijn ook “iconen”. Ze duiden met één blik op het besef van Vlaming-zijn.

Zoals de VL-tekens, de leeuwenspeldjes of de leeuwenwimpels.

Speciaal aanbod

Scheurkalenders van “Klooster Wittem“. Deze zijn gelijkend op de “Druivelaar”, maar hebben Nederlandse i.p.v. Belgische gegevens. Een aanrader voor volksbewusten.

Prijs kalenderblok plus schild : 8,50 euro (verzending inbegrepen).