Vlaamse Volk

PROMOTIE  VLAAMSE  SYMBOLEN.

 

AKTIE VOOR BEVORDERING EIGENHEID, SYMBOLIEK EN VLAAMS-NEDERLANDSE IDENTITEIT.

 

Hiermede willen we verduidelijken welke het uitgangspunt van onze aktie is. Deze werd reeds gestart in de tachtiger jaren van de vorige eeuw (waaruit bevlaggings-akties zijn ontstaan) en inmiddels worden de Vlaamse symbolen ook door andere groepen gepromoot.

We verwijzen terug naar het Vlaanderen van de zestiger en zeventiger jaren, toen het gebruik van onze symbolen een grote verbreiding kende. De Vlaamse Beweging bleek wel een oerkracht te kennen, dat tot uiting kwam door vele Vlamingen die zelfbewust in de wereld stonden! Onze promotie van de Vlaamse symbolen is ontstaan als een voortzetting van dit gebruik :bv. de Leeuwenvlag, de VL-kentekens, de keuze van Vlaamse firma-namen, eigennamen, een correct eenvormig Nederlands.

We hebben gekozen voor een kwaliteitsvol pakket van basisartikelen. Dat houdt bv. in dat we leeuwenvlaggen aanbieden, vervaardigd in Vlaanderen, met de volle ronde Leeuw. We bieden een heel gamma leeuwen- en VL-klevers aan, esthetisch en in voege vanaf de invoering ervan in de zestiger jaren; leeuwenspeldjes voor gebruik op de kleding. Verder ook fietswimpels en vlaggen voor de pleziervaart.

Met deze presentatie willen we alle bewuste Vlamingen oproepen onze symbolen daadwerkelijk te gebruiken.We kunnen ons daarbij spiegelen aan bvb. de Baltische staten, Catalonië, Schotland, Bretagne die hun specifieke kentekens veel meer toepassen. Indien we ons als volk onzichtbaar maken, kunnen we niet het respect afdwingen voor ons streven naar zelfbestuur en eigenheid.

Toon uw zelfrespect door het gebruik van onze standaard-zelfklevers, leeuwenspeldjes een fietswimpels.

Over extra voorwaarden, bij bestellingen van grotere hoeveelheden, kan steeds gesproken worden.

Met dank bij voorbaat voor uw daadwerkelijke steun. Ons volk bestaat als het dat durft te tonen!

Namens Promotie Vlaamse Identiteit – Bevlaggingsaktie

Jos Wouters.